Jaipur by Jigar padaya

Jaipur

Very nice art in jaipur king place